Nesteroidiniai vaistai ir alkoholis

2. Likučių grupių, kurios turi būti patikrintos pagal II priedo nuostatas, ir mėginių kiekio bei jų ėmimo dažnumo iš 3 straipsnyje minimų, bet dar į IV priedą neįtrauktų gyvūnų ir produktų pakartotiniai tyrimai atliekami 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir kuo anksčiau per 18 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos. Tai daroma atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant galiojančias nacionalines priemones, ir į informaciją, siunčiamą Komisijai pagal galiojančius Bendrijos reikalavimus, kuriais remiantis tokios specifinės produktų grupės turi būti stebimos, ar juose nėra likučių.

Nesteroidiniai vaistai ir alkoholis

nesteroidiniai vaistai ir alkoholis

Media:

nesteroidiniai vaistai ir alkoholisnesteroidiniai vaistai ir alkoholisnesteroidiniai vaistai ir alkoholisnesteroidiniai vaistai ir alkoholisnesteroidiniai vaistai ir alkoholis