Steroidli inek

08/06/2017 tarih 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile yürürlülük tarihi 19/06/2017 den geçerli olmak üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin maddesinin birinci fıkrası “Epidermolizis bülloza tanılı hastalara yara bakım hizmetlerinin ödenebilmesi için üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimi ile genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Steroidli inek

steroidli inek

Media:

steroidli ineksteroidli ineksteroidli ineksteroidli ineksteroidli inek