Xtreme epi-drol by anabolic technologies reviews

Research published in the Journal of Applied Physiology and other peer reviewed publications has suggested that HMB may have an effect on increasing muscle weight and strength.* Three grams of HMB per day can help highly trained muscles combat protein breakdown, assist in muscle repair and support increased endur ... ance.*
Beta-hydroxy beta-methylbutyrate (HMB) is an important metabolite of the essential branched chain amino acid (BCAA) L-Leucine. Human and animal studies suggest protein breakdown and support significant increases in muscle strength and size when combined with intense resistance training (1,2,3)*

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Xtreme epi-drol by anabolic technologies reviews

xtreme epi-drol by anabolic technologies reviews

Media:

xtreme epi-drol by anabolic technologies reviewsxtreme epi-drol by anabolic technologies reviewsxtreme epi-drol by anabolic technologies reviewsxtreme epi-drol by anabolic technologies reviewsxtreme epi-drol by anabolic technologies reviews